COVID-19 info voor Drukke Dames

Omdat we begrijpen dat Drukke Dames zich waarschijnlijk al druk genoeg maken over hun bedrijf, willen wij er graag voor zorgen dat ze niet ook nog eens druk hoeven zijn met het vinden van de juiste informatie – dat hebben wij vast voor ze gedaan. De nieuwste berichten staan bovenaan.

Verkiezing Mkb-vriendelijkste gemeente

Gemeenten realiseren zich niet altijd wat de impact is van hun beleid op uw bedrijf. Denk daarbij aan regeldruk, bereikbaarheid, diverse heffingen en aanbestedingsbeleid. MKB-Nederland wil dat gemeenten zich realiseren dat u, als ondernemer van groot belang bent voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Het is dan ook zaak dat gemeenten beleid voeren waardoor juist u de ruimte krijgt om te ondernemen.  

Daarom reikt MKB-Nederland ook dit jaar de prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemersklimaat.

De verkiezing van de “MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland” dient als een stimulans voor gemeenten om zich meer in te spannen voor ondernemers. Heeft u goed contact met uw gemeente, of is de gemeente een blok aan uw been? Daarnaast zijn wij als gemeente benieuwd naar uw mening over onze dienstverlening gedurende de huidige coronacrisis.

Als gemeente Veldhoven doen wij dit jaar mee met deze verkiezing en zijn we benieuwd naar uw mening als ondernemer van onze gemeente.

Bent u eigenaar, bedrijfsleider of directeur?

Laat ons weten hoe MKB-vriendelijk het beleid van de gemeente Veldhoven is. Via https://mkbvriendelijkstegemeente.nl/veldhoven  komt u bij een digitale enquête. We willen u vragen deze enquête in te vullen. Dit kost slechts 5 minuten van uw tijd en is volledig anoniem en vertrouwelijk.

Met vriendelijke groet ook namens MKB-Nederland,

Daan de Kort

Wethouder Economie Gemeente Veldhoven                  

Inkomensondersteuning voor ondernemers

De gemeente is druk bezig met de uitvoering van de TOZO maatregel; inkomensondersteuning tijdens de corona crisis. We hebben al veel aanvragen gekregen en verwerkt. Onder de aanvragers ook veel Drukke Dames.

Wanneer er vragen zijn over de gevolgen van de corona crisis voor hun ondernemingen en ervaringen met de gemeentelijke regelingen, rijksregelingen dan hoor ik dat graag.

Met hartelijke groet,

Margriet Bräuner
Beleidsmedewerker Economische Zaken
Gemeente Veldhoven
Bezoekadres: Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven
Telefoon: 14 040
E-mail: Margriet.Brauner@veldhoven.nl
Aanwezig: ma, di, do

Inventarisatie knelpunten bij ondernemers

De Corona maatregelen zijn inmiddels al meer dan een maand van kracht. Veel ondernemers en bedrijven zijn hierdoor in een economisch zware en onzekere periode terechtgekomen.  Er wordt gelukkig veel gebruik gemaakt van de diverse financiële ondersteuningsregelingen die de overheid voor ondernemers en bedrijven heeft opengesteld. Dat is heel goed maar helaas niet altijd voldoende.

In samenwerking met de diverse overheden wil de gemeente Veldhoven ondernemers en bedrijven zo goed mogelijk blijven ondersteunen.  Hiervoor is het van belang om met elkaar in contact te blijven en te horen waar ondernemers en bedrijven tegenaan lopen. Ik nodig u dan ook uit om informatie over knelpunten die ondernemers ervaren of in te toekomst verwachten door te geven. U kunt hiervoor een mail sturen naar: chantal.ottens@veldhoven.nl Via het Brabantse Crisisoverleg zorg ik er dan voor dat de knelpunten bij de juiste partijen onder de aandacht worden gebracht.

Afzender: Gemeente Veldhoven

Koop Lokaal Campagne

In samenwerking met diverse partners hebben de Brainport gemeenten de Koop Lokaal Campagne ontwikkeld. Via deze link vind je meer informatie en de mogelijkheid om posters, banners e.d. te downloaden. Voel je vrij om te delen of om de communicatiemiddelen in te zetten via jullie eigen kanalen. Hoe meer inwoners we kunnen stimuleren lokaal te kopen, hoe beter. We hopen hiermee de ondernemers een steuntje in de rug te geven in deze onzekere tijden.

Afzender: Gemeente Veldhoven

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

De gemeente Veldhoven waardeert haar ondernemende inwoners. Om ons te steunen in deze onzekere tijd, heeft de gemeente een ondernemersloket geopend. Hier vind je informatie over de verschillende regelingen, zoals de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Ook kun je de tijdelijke overbruggingsregeling aanvragen als je inkomsten zijn weggevallen of teruggelopen. De gemeente helpt je dan maximaal drie maanden met een uitkering die je niet hoeft terug te betalen. Let wel op de criteria: onder andere de urennorm speelt een rol.

Helpt het je om een Drukke Dame te blijven? Maak er dan gerust gebruik van. 

Heb je niet zoveel haast, wacht dan nog even en help de gemeente zo de werklast te spreiden. 

Eenmalige tegemoetkoming €4.000

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Lees hier meer

Afzender: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland